Ledelsesgrundlag

Randers Kommunes ledelsesgrundlag har fokus på at give borgerne den bedst mulige service.

Kerneopgaven udføres på grundlag af lovgivningen, byrådets beslutninger og organisationens værdier.

Ledelsesgrundlaget hylder 5 værdier:

  • Inddragelse af borgerne og medarbejderne
  • Sammenhæng i beslutninger og politikker
  • Respekt for borgerne og medarbejderne
  • Åbenhed i organisationen
  • Opbakning til handling - derfor giver vi hellere tilgivelse end tilladelse