Ledelsesgrundlag

Ledelsesgrundlaget sætter retningen for ledelsen i Randers Kommune. Ledelsesgrundlaget består af 7 pejlemærker, som er retningsgivende for, hvad der er god ledelse i netop Randers Kommune. Derudover beskriver ledelsesgrundlaget forventningerne til lederens færdigheder, prioriteter og værdier på de forskellige ledelsesniveauer.

Ledelsestænkningen i Randers Kommune er inspireret af teorien om den Offentlige Leadership Pipeline.

Offentlig Leadership Pipeline bygger på 3 grundprincipper:

  • Rette ledelse på rette niveau – en sammenhængende lederorganisation 
  • Et fælles ledelsessprog 
  • Organisatorisk understøttelse af ledelse 

For at udøve ledelse i praksis i Randers Kommune skal du arbejde efter 3 parametre:

  • Færdigheder: Det du mestrer og er stærk til
  • Prioriteter: Det du giver tid til og opprioriterer
  • Værdier: Det du er rollemodel for, det der skal værdsættes, det der skal drive og motivere dig som leder